Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

Leimu Hyvinvointihuone, Leimaajankuja 5, 96460 Rovaniemi Y-tunnus: 2063968-8


YHTEYSHENKILÖ

Katja Korkalo p. +358 405341124 / hhleimu@gmail.com


REKISTERINNIMI

Leimu hyvinvointihuoneen asiakas- ja markkinointirekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt sähköisen Slotti ajanvarausjärjestelmän ja Leimu hyvinvointihuoneen asiakkaaksi.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Leimu hyvinvointihuoneen sähköisen ajanvarausjärjestelmän asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tietojen arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös asiakkaiden hoitotoimenpiteiden muistiona. Rekisterin tarkoituksena on kerätä tietoja ajanvaraukseen tarvittavista tiedoista.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero

  • Yhteystiedot

  • Tietoja varauksista: milloin ja mihin palveluun on varattu aika

  • Ostoista: milloin ja mitä palveluita/tuotteita on ostettu

  • Muistiinpanoja hoitotoimenpiteistä

  • Tarvittavat terveystiedot, joilla voi olla vaikutusta hoitoihin


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään asiakkailta haastattelemalla ja tiedot tallennetaan ja siirretään lukittuihin tiloihin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja käsitellään ainoastaan Leimu hyvinvointihuoneen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitämiseen. Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelusuhteen päättymisenkin jälkeen. Leimu hyvinvointihuoneella on oikeus lähettää suoramarkkinointia sähköpostitse, jos asiakas on hyväksynyt suoramarkkinoinnin ajanvarausta tehdessä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen sekä hänen halutessaan tiedot on näytettävä hänelle (Henkilötietolaki 523/1999 26 §). Tarkistusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan ja tarkistetaan ennen tietojen antamista. Rekisterinpitäjä korjaa havaitut selvät virheellisyydet normaalina ylläpito menettelynä. Rekisteröidyllä itsellään on myös oikeus esittää korjausvaatimus (Henkilötietolaki 523/1999). Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Puhelimitse tai sähköpostilla tai paikan päällä henkilökohtaisesti tehdyn varauksen yhteydessä Leimu hyvinvointihuoneen on aina kysyttävä hyväksyntä asiakkaalta suoramarkkinointiin.


TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Leimu hyvinvointihuoneen käytössä. Tietoja ei luovuteta Leimu hyvinvointihuoneen ulkopuolelle, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Tietoihin on pääsy ainoastaan Leimu hyvinvointihuoneen henkilökunnalla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Leimu hyvinvointihuoneen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee slotti.fi salasanasuojatulla palvelimella. Tietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella, Tiedot tallennetaan ja siirretään lukittuihin tiloihin. Asiaskastietoja säilytetään vuoden ajan (1 vuosi), jonka jälkeen ne hävitetään. Rekisterin käyttäjät sitoutuvat vaitioloon sekä tehtäviin liittyvissä asioissa että muuten tietoon tulleista asioista.


OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA/POISTAMISTA

Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.


MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Asiakasrekisteriä käytetään Leimu Hyvinvointihuoneen markkinointiin asiakkaille. Markkinointi tarkoittaa 6-12 kertaa vuodessa lähetettävää mainoskirjettä/tekstiviestiä erilaisista tarjouksista ja hoitopäivistä. Markkinointilupa kysytään asiakkaalta. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin.


EVÄSTEET

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päälaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.