Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

Hyvinvointihuone Leimu, Urheilukatu5-7, 96100 Rovaniemi Y-tunnus: 2063968-8


YHTEYSHENKILÖ

Hermoratahieroja Katja Korkalo p. +358 405341124 / hhleimu@gmail.com


REKISTERINNIMI

Hyvinvointihuone Leimun asiakas- ja markkinointirekisteri.


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt sähköisen Slotti ajanvarausjärjestelmän ja Hyvinvointihuone Leimun asiakkaaksi.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Hyvinvointihuone Leimun sähköisen ajanvarausjärjestelmän asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tietojen arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös asiakkaiden hoitotoimenpiteiden muistiona. Rekisterin tarkoituksena on kerätä tietoja ajanvaraukseen tarvittavista tiedoista. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia, ei kerätä

Hieroja opiskelijana kerään asiakkaista hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta. Yrittäjä on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.


NOUDATETTAVIA LAKEJA

Henkilötietolaki 523/1999
Kuluttajansuojalaki 393/2014
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

 • Yritystiedot: yrityksen nimi, yritystunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen osoite, yhteyshenkilön tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot.

 • Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan/hoitoon tulon syy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan. terveydentila, allergiat, leikkaukset ja käyttämät lääkkeet, aikaisemmat hoidot, asiakkaan antamat lisätiedot.

 • Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito, muistiinpanot, tapaamiset, asiakkaan antamat lisätiedot.

 • Asiakkaan antamat lisätiedot: työnluonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat, sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittellussa tai toteutuksessa.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • Tiedot kerätään asiakkailta haastattelemalla ja tiedot tallennetaan ja siirretään lukittuihin tiloihin.

 • Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja käsitellään ainoastaan Hyvinvointihuone Leimun ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitämiseen. 

 • Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelusuhteen päättymisenkin jälkeen. Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

 • Hyvinvointihuone Leimulla on oikeus lähettää suoramarkkinointia sähköpostitse, jos asiakas on hyväksynyt suoramarkkinoinnin ajanvarausta tehdessä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen sekä hänen halutessaan tiedot on näytettävä hänelle (Henkilötietolaki 523/1999 26 §). 

 • Tarkistusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan ja tarkistetaan ennen tietojen antamista. Rekisterinpitäjä korjaa havaitut selvät virheellisyydet normaalina ylläpito menettelynä. 

 • Rekisteröidyllä itsellään on myös oikeus esittää korjausvaatimus (Henkilötietolaki 523/1999). Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Puhelimitse tai sähköpostilla tai paikan päällä henkilökohtaisesti tehdyn varauksen yhteydessä Leimu hyvinvointihuoneen on aina kysyttävä hyväksyntä asiakkaalta suoramarkkinointiin.


TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Hyvinvointihuone Leimun käytössä. Tietoja ei luovuteta Hyvinvointihuone Leimun ulkopuolelle, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Tietoihin on pääsy ainoastaan Hyvinvointihuone Leimun henkilökunnalla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Hyvinvointihuone Leimun sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee slotti.fi salasanasuojatulla palvelimella. Tietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella, Tiedot tallennetaan ja siirretään lukittuihin tiloihin. Rekisterin käyttäjät sitoutuvat vaitioloon sekä tehtäviin liittyvissä asioissa että muuten tietoon tulleista asioista.


OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA/POISTAMISTA

Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä.  Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Asiakasrekisteriä käytetään Hyvinvointihuone Leimun markkinointiin asiakkaille. Markkinointi tarkoittaa 6-12 kertaa vuodessa lähetettävää mainoskirjettä/tekstiviestiä erilaisista tarjouksista ja hoitopäivistä. Markkinointilupa kysytään asiakkaalta. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin.


EVÄSTEET

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päälaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.